Torben Setterlund Logo Svart

Våra tjänster


Uppdrag som offentlig försvarare
Om du är misstänkt för brott har du ofta rätt till en offentlig försvarare (försvarsadvokat). Den offentliga försvararen tar tillvara dina intressen och företräder bara dig. Den offentliga försvararen biträder dig dels under förundersökningen (polisutredningen), dels vid en eventuell rättegång.

Om du fått kallelse till polisförhör, men ännu inte fått någon offentlig försvarare, kan du kontakta polisen och tala om att du önskar viss advokat som din offentliga försvarare. Du kan även kontakta oss, så sköter vi kontakten med polisen.

Kontakta oss om du vill ha en erfaren offentlig försvarare.

 


Uppdrag som privat försvarare
Det är inte alltid som man har rätt till en offentlig försvarare (som får betalt av staten). Du har dock alltid rätt att anlita en privat försvarare.

Kontakta oss om du vill ha en erfaren privat försvarare.

 


Uppdrag som målsägandebiträde
Den som blivit utsatt för brott (brottsoffret) kallas målsägande. Som målsägande har du ofta rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet ska ta tillvara dina intressen samt lämna stöd och hjälp. Målsägandebiträdet biträder dig under förundersökningen (polisutredningen) och vid en eventuell rättegång. Målsägandebiträdet kan bland annat föra din skadeståndstalan i brottmålet.

Kontakta oss om du vill ha ett erfaret målsägandebiträde.