Torben Setterlund Logo Svart
 

Våra tjänster


Uppdrag som offentlig försvarare
Om du är misstänkt för brott har du ofta rätt till en offentlig försvarare (försvarsadvokat). Den offentliga försvararen tar tillvara dina intressen och företräder bara dig. Den offentliga försvararen biträder dig dels under förundersökningen (polisutredningen), dels vid en eventuell rättegång.

Om du fått kallelse till polisförhör, men ännu inte fått någon offentlig försvarare, kan du kontakta polisen och tala om att du önskar viss advokat som din offentliga försvarare. Du kan även kontakta oss, så sköter vi kontakten med polisen.

Våra advokater Torben Setterlund och Anna Myrhed åtar sig uppdrag som offentlig försvarare.

Kontakta oss om du behöver en offentlig försvarare.

 

Uppdrag som privat försvarare
Det är inte alltid som man har rätt till en offentlig försvarare (som får betalt av staten). Du har dock alltid rätt att anlita en privat försvarare.

Våra advokater Torben Setterlund och Anna Myrhed åtar sig uppdrag som privat försvarare.

Kontakta oss om du behöver en privat försvarare.

 

Uppdrag som målsägandebiträde
Den som blivit utsatt för brott (brottsoffret) kallas målsägande. Som målsägande har du ofta rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet ska ta tillvara dina intressen samt lämna stöd och hjälp. Målsägandebiträdet biträder dig under förundersökningen (polisutredningen) och vid en eventuell rättegång. Målsägandebiträdet kan bland annat föra din skadeståndstalan i brottmålet.

Advokatbyrån har stor erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde.

Våra advokater Torben Setterlund och Anna Myrhed åtar sig uppdrag som målsägandebiträde.

Kontakta oss om du behöver ett målsägandebiträde.


 Advokatfirman Torben Setterlund AB - specialister på brottmål | Org.nr 556764-6954 | www.torbensetterlund.se
Telefon 08-29 00 03 | Fax 08-29 00 13 | info@torbensetterlund.se
Kontor Sollentuna: Tingsvägen 19 | Box 203 | 191 23 Sollentuna
Kontor Stockholm: Strandbergsgatan 61, 3 tr | Box 30108 | 104 25 Stockholm
© 2018 Advokatfirman Torben Setterlund