Torben Setterlund Logo Svart

Nyheter

6 november 2023
Åtal för misshandel ogillat
Solna tingsrätt har i dag frikänt en man som åtalats för misshandel. Mannen försvarades av advokat Torben Setterlund.


26 juni 2023
Vi har öppet hela sommaren 2023
Advokatfirman Torben Setterlund har öppet som vanligt hela sommaren. Du når oss på telefon
08-29 00 03 måndag–fredag 08.00–17.00. Jourtelefon: 070-660 88 71 (kvällar och helger).
Varmt välkommen att kontakta oss!


27 april 2023
Frikännande dom i mål om påstått penningtvättsbrott
Attunda tingsrätt har i dag frikänt en kvinna som åtalats för penningtvättsbrott. Kvinnan försvarades av advokat Torben Setterlund.

20 april 2023
Advokat Torben Setterlund begärd som försvarsadvokat i mål om misstänkt grov narkotikasmuggling
En person misstänkt för grov narkotikasmuggling har begärt och fått advokat Torben Setterlund som försvarsadvokat. Målet handläggs av Solna tingsrätt.


16 september 2022
Klient frikänd från åtal om påstått olaga hot
I dag har Svea hovrätt meddelat dom i ett mål angående påstått olaga hot. Advokat Torben Setterlund är försvarare för en man som åtalats för olaga hot. Torben Setterlunds klient frikändes tidigare helt av Solna tingsrätt. Torben Setterlunds klient har nu frikänts helt även av Svea hovrätt.

1 september 2022
Åtalades för två påstådda fall av olaga hot, nu helt frikänd
Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål i vilket en kvinna åtalats för två påstådda fall av olaga hot. Tingsrätten frikände kvinnan helt i båda fallen. Kvinnan försvarades av advokat Torben Setterlund.


27 juni 2022
Vi har öppet hela sommaren 2022
Advokatfirman Torben Setterlund har öppet som vanligt hela sommaren. Du når oss på telefon
08-29 00 03 måndag-fredag 08.00-17.00. Jourtelefon: 070-660 88 71 (kvällar och helger). Varmt välkommen att kontakta oss!


24 maj 2022
Åtal för misshandel ogillat
Attunda tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål i vilket advokat Torben Setterlund försvarade en man som åtalats för misshandel och ringa narkotikabrott. Mannen förnekade misshandel. Mannen erkände ringa narkotikabrott. Tingsrätten har nu frikänt mannen från åtalet för misshandel och dömt mannen endast för ringa narkotikabrott i enlighet med mannens erkännande.

25 november 2021
Tingsrätten frikänner man som åtalats för skadegörelse och olaga hot
Attunda tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål i vilket advokat Torben Setterlund försvarade en man som åtalats för skadegörelse och olaga hot. Tingsrätten frikände mannen helt på båda åtalspunkterna.

7 oktober 2021
Friande dom i mål om påstått penningtvättsbrott
Attunda tingsrätt har i dag frikänt två män från ett åtal om penningtvättsbrott. En av de frikända männen försvaras av advokat Torben Setterlund.

28 juni 2021
Vi har öppet hela sommaren 2021
Advokatfirman Torben Setterlund har öppet som vanligt hela sommaren. Du når oss på telefon
08-29 00 03 måndag-fredag 08.00-17.00. Jourtelefon: 070-660 88 71 (kvällar och helger). Varmt välkommen att kontakta oss!


9 juni 2021
Frikännande dom i mål om påstådd stöld
Attunda tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål i vilket en man åtalats för stöld på sin arbetsplats. Tingsrätten frikände mannen helt. Mannen försvarades av advokat Torben Setterlund.

7 september 2020
Tingsrätten frikänner man som åtalats för grovt penningtvättsbrott
Attunda tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål i vilket en man åtalats för grovt penningtvättsbrott. Tingsrätten frikände mannen helt. Mannen försvarades av advokat Torben Setterlund.

22 juni 2020
Vi har öppet hela sommaren 2020
Advokatfirman Torben Setterlund har öppet som vanligt hela sommaren. Du når oss på telefon
08-29 00 03 måndag-fredag 08.00-17.00. Jourtelefon: 070-660 88 71 (kvällar och helger). Varmt välkommen att kontakta oss!


19 maj 2020
Friande dom i mål om påstådd misshandel
Solna tingsrätt har i dag frikänt en man som åtalats för misshandel. Mannen försvaras av advokat Torben Setterlund.

8 maj 2020
Klient frikänd från åtal för mord alternativt anstiftan av mord
Svea hovrätt har i dag frikänt en man från åtal för mord alternativt anstiftan av mord. Mannen försvaras av advokat Torben Setterlund.

3 april 2020
Klient försatt på fri fot efter misstanke om mord
Efter att en man misstänkt för mord begärt advokat Torben Setterlund som försvarsadvokat, utsåg Stockholms tingsrätt Torben Setterlund till offentlig försvarare för mannen. Efter en tids häktning försattes sedan mannen i dag på fri fot.

19 november 2019
Tingsrätten frikänner man som åtalats för misshandel
Solna tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål i vilket en man åtalats för misshandel. Tingsrätten frikände mannen helt. Mannen försvarades av advokat Torben Setterlund.

13 november 2019
Frikännande dom i mål om påstådd misshandel
Stockholms tingsrätt har i dag frikänt två män som åtalats för misshandel. Den ena mannen försvarades av advokat Torben Setterlund.

14 augusti 2019
Tingsrätten ogillar åtal om narkotikabrott
Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål i vilket en ung man åtalats för narkotikabrott. Tingsrätten frikände mannen helt. Den nu frikände mannen försvarades av advokat Torben Setterlund.


25 juni 2019
Vi har öppet hela sommaren 2019
Advokatfirman Torben Setterlund har öppet som vanligt hela sommaren. Du når oss på telefon
08-29 00 03 måndag-fredag kl. 08.00-17.00. Jourtelefon: 070-660 88 71 (kvällar och helger). Varmt välkommen att kontakta oss!


5 juni 2019
Friande dom i mål om påstått försök till utpressning
Örebro tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål i vilket en man hade åtalats för försök till utpressning. Tingsrätten frikände mannen helt. Mannen försvarades av advokat Torben Setterlund.

9 maj 2019
Åtal för misshandel ogillat
Solna tingsrätt har i dag frikänt en man som åtalats för misshandel. Mannen försvarades av advokat Torben Setterlund.

25 april 2019
Tingsrätten frikänner kvinna som åtalats för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd
Nacka tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål i vilket advokat Torben Setterlund försvarade en kvinna som åtalats för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Tingsrätten frikände kvinnan helt på båda åtalspunkterna.


1 april 2019
Friande dom i mål om påstått olaga hot
Solna tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål i vilket en man åtalats för olaga hot riktat mot tre personer. Tingsrätten frikände mannen helt. Mannen försvarades av advokat Torben Setterlund.

12 februari 2019
Klient frikänd från åtal om våld mot tjänsteman
Solna tingsrätt meddelade i dag dom i ett mål i vilket en man hade åtalats för våld mot tjänsteman. Tingsrätten frikände mannen helt. Mannen försvarades av advokat Torben Setterlund.


21 januari 2019
Friande dom i mål om påstådd misshandel
Solna tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål i vilket advokat Torben Setterlund försvarade en man åtalad för misshandel. Tingsrätten frikände mannen helt.

2 januari 2019
Dom i stort mål om bedrägerier och penningtvättsbrott
Malmö tingsrätt meddelade i dag dom i ett stort mål om bedrägerier och penningtvättsbrott. 41 personer var åtalade i målet. Advokat Torben Setterlund försvarade en kvinna åtalad för penningtvättsbrott. Tingsrätten har nu dömt 37 av de åtalade personerna och frikänt fyra av de åtalade personerna. Torben Setterlunds klient blev helt frikänd.

20 december 2018
Klient frikänd från åtal om tillgrepp av fortskaffningsmedel alternativt häleri
Attunda tingsrätt meddelade i dag dom i ett mål i vilket en man åtalats för tillgrepp av fortskaffningsmedel alternativt häleri. Tingsrätten frikände mannen helt. Mannen försvarades av advokat Torben Setterlund.


17 december 2018
Friande dom i mål om påstådd ringa stöld
Svea hovrätt har i dag frikänt två kvinnor som åtalats för ringa stöld. Den ena kvinnan försvaras av advokat Torben Setterlund.


27 november 2018
Åtalades för fyra påstådda fall av grovt bokföringsbrott, nu helt frikänd
Södertörns tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål i vilket en kvinna åtalats för fyra påstådda fall av grovt bokföringsbrott. Tingsrätten har nu frikänt kvinnan helt i samtliga fyra fall. Kvinnan försvaras av advokat Torben Setterlund.

13 september 2018
Friande dom i mål om påstått våld mot tjänsteman och påstått hot mot tjänsteman
Södertörns tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål i vilket advokat Torben Setterlund försvarade en man åtalad för våld mot tjänsteman och hot mot tjänsteman. Tingsrätten frikände mannen helt.

25 juni 2018
Vi har öppet hela sommaren 2018
Advokatfirman Torben Setterlund har öppet som vanligt hela sommaren. Du når oss på telefon
08-29 00 03 måndag-fredag kl. 08.00-17.00. Jourtelefon: 070-660 88 71 (kvällar och helger). Varmt välkommen att kontakta oss!


20 april 2018
Friande dom i mål om påstådd misshandel
Attunda tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål angående en påstådd misshandel i Upplands Väsby. Tingsrätten frikände mannen helt. Mannen försvarades av advokat Torben Setterlund.

12 mars 2018
Åtalades för 25 påstådda fall av ringa narkotikabrott, nu helt frikänd
Uppsala tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål i vilket en man åtalats för 25 påstådda fall av ringa narkotikabrott. Tingsrätten har nu frikänt mannen helt i samtliga 25 fall. Mannen försvarades av advokat Torben Setterlund.

12 december 2017
Åtal väckt för bland annat påstått rån och påstådd grov misshandel
En man har i dag åtalats vid Östersunds tingsrätt för bland annat rån, grov misshandel och försök till grov misshandel. Mannen förnekar de nyss nämnda brottsmisstankarna. Mannen försvaras av advokat Torben Setterlund.

26 oktober 2017
Åtal för misshandel ogillat
Solna tingsrätt har i dag frikänt en man som åtalats för misshandel. Mannen försvarades av advokat Torben Setterlund.

5 oktober 2017
Högsta domstolen undanröjer Svea hovrätts dom
Solna tingsrätt dömde i mars i år en kvinna för stöld till rättspsykiatrisk vård. Genom sin försvarare överklagade kvinnan tingsrättens dom avseende påföljden. I juni i år fastställde Svea hovrätt tingsrättens dom. Genom sin försvarare överklagade kvinnan då även hovrättens dom avseende påföljden. Högsta domstolen har i dag undanröjt hovrättens dom såvitt avser påföljd och återförvisat målet till hovrätten för fortsatt handläggning. Kvinnan försvaras av advokat Torben Setterlund.

20 september 2017
Klient frikänd från åtal om misshandel
Södertörns tingsrätt har i dag frikänt en man som åtalats för misshandel. Mannen försvarades av advokat Torben Setterlund.

2 juni 2017
Åtal väckt för påstådd grov narkotikasmuggling
Två män har i dag åtalats vid Attunda tingsrätt för påstådd grov narkotikasmuggling avseende en stor mängd Tramadoltabletter. Advokat Torben Setterlund är försvarare för en av männen. Torben Setterlunds klient förnekar brott.

2 juni 2017
Åtal väckt för påstådd grov misshandel
En man har i dag åtalats vid Attunda tingsrätt för påstådd grov misshandel. Mannen försvaras av advokat Torben Setterlund.

14 mars 2017
Misstänkt för mord begär advokat Torben Setterlund som försvarare
Efter att en person anhållen för mord begärt advokat Torben Setterlund som försvarsadvokat, förordnade Örebro tingsrätt i dag Torben Setterlund som offentlig försvarare för den anhållna personen.

7 mars 2017
Åtalades för 831 gram, dömdes för 15 gram
Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål i vilket advokat Torben Setterlund försvarade en man åtalad för narkotikabrott av normalgraden. Åklagaren hade åtalat mannen för narkotikabrott av normalgraden avseende påstått innehav i överlåtelsesyfte av 831 gram cannabis. Mannen erkände ringa narkotikabrott i form av innehav för eget bruk av 15 gram cannabis. Mannen förnekade den övriga delen av åtalet. Tingsrätten dömde mannen endast för det han erkänt, d.v.s. ringa narkotkabrott avseende innehav för eget bruk av 15 gram cannabis. Tingsrätten ogillade den övriga delen av åtalet. Tingsrätten bestämde påföljden till böter.

6 mars 2017
Fyra åtalspunkter avseende narkotikabrott ogillade
Södertörns tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål i vilket advokat Torben Setterlund försvarade en man som åtalats för fyra fall av narkotikabrott av normalgraden och ett fall av ringa narkotikabrott. De fyra åtalspunkterna avseende narkotikabrott av normalgraden avsåg påstådd försäljning av cannabis. Den åtalade mannen förnekade brott beträffande de fyra åtalspunkterna avseende narkotikabrott av normalgraden. Mannen erkände det åtalade fallet av ringa narkotikabrott. Tingsrätten har nu frikänt mannen från samtliga fyra fall av narkotikabrott av normalgraden och dömt mannen endast för ett fall av ringa narkotikabrott i enlighet med mannens erkännande.

9 januari 2017
Friande dom i mål om påstådd våldtäkt
Attunda tingsrätt har i dag helt frikänt en man som åtalats för våldtäkt. Mannen försvarades av advokat Torben Setterlund.

27 september 2016
Friande dom i mål om påstått hot mot tjänsteman
Solna tingsrätt har i dag avkunnat dom i ett mål angående påstått hot mot tjänsteman. En man var åtalad för att ha hotat två ordningsvakter. Den åtalade mannen försvarades av advokat Torben Setterlund. Tingsrätten frikände mannen helt.

1 augusti 2016
Åtal väckt om påstått grovt narkotikabrott
Fyra män har i dag åtalats vid Attunda tingsrätt för påstått grovt narkotikabrott avseende 37 kg cannabis. Advokat Torben Setterlund är försvarare för en av männen. Torben Setterlunds klient förnekar brott. Huvudförhandlingen beräknas pågå i sex dagar.

20 juni 2016
Klient frikänd från åtal om stöld
Attunda tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål angående stöld i butik. En man och en kvinna var åtalade i målet. Advokat Torben Setterlund var försvarare för kvinnan. Tingsrätten dömde mannen för stöld. Torben Setterlunds klient frikändes däremot helt.

15 juni 2016
Åtal väckt om försök till mord m.m. 
En man har i dag åtalats vid Attunda tingsrätt för försök till mord samt misshandel och grovt olaga hot. Advokat Torben Setterlund är målsägandebiträde för de båda brottsoffren.

9 mars 2016
Ogillade åtal i det s.k. granatmålet
Södertörns tingsrätt har i dag meddelat dom i det s.k. granatmålet. Tingsrätten ogillade åtalet mot den man som åtalats för försök till mord, bestående i att ha kastat en handgranat mot en polisbuss. Mannen dömdes dock för två grova rån. Advokat Torben Setterlund försvarade i detta mål en annan man, som åtalats för medhjälp till grovt rån. Torben Setterlunds klient frikändes helt.

5 februari 2016
Åtal för stöld ogillat
Attunda tingsrätt har i dag frikänt en man som åtalats för stöld. Tingsrätten bedömde att utredningen i målet inte kunde anses vara så klar och robust som krävs för en fällande dom i brottmål. Mannen försvarades av advokat Torben Setterlund.

2 februari 2016
Klient försatt på fri fot efter misstanke om mord
Efter att en man misstänkt för mord begärt advokat Torben Setterlund som försvarsadvokat, förordnade Stockholms tingsrätt Torben Setterlund som offentlig försvarare för mannen. Efter en tids häktning försattes sedan mannen i dag på fri fot.

4 januari 2016
Friande dom i mål om påstådd misshandel
Solna tingsrätt har i dag frikänt en man som åtalats för misshandel. Mannen försvarades av advokat Torben Setterlund.

7 december 2015
Klient frikänd från åtal om grov stöld
Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål angående villainbrott. Tre män var åtalade i målet. Advokat Torben Setterlund var försvarare för en av männen. Tingsrätten dömde de två övriga männen för grov stöld. Torben Setterlunds klient frikändes däremot helt.

24 november 2015
Klient frikänd från åtal om grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott
Efter tolv dagars huvudförhandling har Stockholms tingsrätt i dag meddelat dom i ett mål angående påstådd ekonomisk brottslighet. Två av de tilltalade dömdes för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Två andra tilltalade, av vilka en försvarades av advokat Torben Setterlund, frikändes helt.

24 november 2015
Åtal för grov misshandel ogillat
Attunda tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål i vilket advokat Torben Setterlund försvarade en ung man åtalad för grov misshandel. Tingsrätten frikände mannen helt.

20 oktober 2015
Nytt kontor på Kungsholmen i Stockholm
Advokatfirman Torben Setterlund AB har öppnat kontor på Kungsholmen i Stockholm. Vi finns på Strandbergsgatan 61, 3 tr, Stockholm. Därmed har vi tre kontor i Stockholmsområdet: ett på Kungsholmen, ett i Sollentuna och ett i Huddinge. Vi hälsar nya och gamla klienter varmt välkomna!


28 maj 2015
Klient frikänd från åtal för narkotikasmuggling
Attunda tingsrätt har i dag frikänt en man som åtalats för narkotikasmuggling avseende 21 kg kat. Mannen försvarades av advokat Torben Setterlund.

20 maj 2015
Oskyldigt häktad får 220 000 kr i skadestånd av staten
En kvinna var frihetsberövad som anhållen och häktad under drygt sju och en halv månader som misstänkt för brott. Kvinnan blev sedan helt frikänd av både tingsrätt och hovrätt. Genom sin advokat Torben Setterlund begärde kvinnan skadestånd av staten för det lidande som frihetsberövandet inneburit för henne. Justitiekanslern (JK) har nu i dagarna beslutat att staten ska betala 220 000 kr till kvinnan i skadestånd för lidande.

27 april 2015
Åtal för misshandel ogillat
Norrtälje tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål i vilket advokat Torben Setterlund försvarade en man åtalad för misshandel samt ringa narkotikabrott. Torben Setterlunds klient förnekade misshandel och erkände ringa narkotikabrott. Tingsrätten har nu frikänt klienten från misstankarna om misshandel och dömt klienten endast för ringa narkotikabrott i enlighet med erkännandet.

11 mars 2015
Klient frikänd från åtal om grov misshandel
Attunda tingsrätt meddelade i dag dom i ett mål gällande ett knivslagsmål i Upplands Väsby. Åtta män var åtalade i målet. Advokat Torben Setterlund försvarade en man åtalad för grov misshandel. Tingsrätten har nu frikänt alla åtta åtalade.

27 februari 2015
Friande dom i mål om påstådd grov stöld från värdetransport
Attunda tingsrätt har i dag helt frikänt en man som åtalats för bland annat grov stöld av 4,3 miljoner kronor från en värdetransport. Mannen försvarades av advokat Torben Setterlund.

22 december 2014
Åtal för skattebrott ogillat
Stockholms tingsrätt meddelade i dag dom i ett mål angående påstådd ekonomisk brottslighet avseende ett bemanningsföretag. Advokat Torben Setterlund är försvarare för en man som åtalats för skattebrott och grovt bokföringsbrott. Torben Setterlunds klient förnekade skattebrott och erkände bokföringsbrott, dock endast bokföringsbrott av normalgraden. Tingsrätten har nu frikänt klienten från misstankarna om skattebrott och dömt klienten endast för bokföringsbrott av normalgraden i enlighet med erkännandet.

19 december 2014
Klient frikänd i Taxi-Tony-målet
I dag meddelade Svea hovrätt dom i det s.k. "Taxi-Tony-målet". Torben Setterlunds klient, som åtalats för penninghäleri, frikändes tidigare av Stockholms tingsrätt. Torben Setterlunds klient har nu frikänts även av Svea hovrätt.

12 november 2014
Klient frikänd i stort narkotikamål
I dag meddelade Svea hovrätt dom i ett stort narkotikamål. Målet handlar om ett parti om 53,8 kg amfetamin. Advokat Torben Setterlund är försvarare för en kvinna som åtalats för medhjälp till grovt narkotikabrott och medhjälp till grov narkotikasmuggling. Torben Setterlunds klient frikändes tidigare helt av tingsrätten. Torben Setterlunds klient har nu frikänts helt även av hovrätten.