Torben Setterlund Logo Svart

Kostnader

Kostnader för juridisk hjälp i brottmål
Om du behöver hjälp av advokat kan du i brottmål få ekonomisk hjälp genom att en advokat utses till offentlig försvarare eller målsägandebiträde för dig.

Offentlig försvarare
Om du är misstänkt för brott kan du få en offentlig försvarare. Vid misstanke om allvarligt brott har du alltid rätt till offentlig försvarare. Vid mindre allvarliga brott kan du i vissa fall få offentlig försvarare. Det är domstolen som utser din offentliga försvarare. Du har rätt att själv begära den advokat du har förtroende för som offentlig försvarare. Staten betalar hela arvodet till advokaten. Vid fällande dom kan du i vissa fall bli återbetalningsskyldig till staten för del av arvodet eller hela arvodet. Mellan dig och advokaten uppstår emellertid inga arvodesfrågor. Vi hjälper dig helt kostnadsfritt att ansöka om offentlig försvarare.

Kontakta oss om du vill ha en erfaren offentlig försvarare.

Målsägandebiträde
Har du blivit utsatt för brott kan du i vissa fall få ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet utses av domstol. Du har rätt att själv begära vilken advokat du vill ha som målsägandebiträde. Målsägandebiträdet får betalt av staten. Du behöver inte betala någonting. Vi hjälper dig helt kostnadsfritt att ansöka om målsägandebiträde.

Kontakta oss om du vill ha ett erfaret målsägandebiträde.