Torben Setterlund Logo Svart

Sophie Sellin, biträdande jurist

Biträdande jurist Sophie Sellin åtar sig uppdrag som privat försvarare, som målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn. Hon åtar sig även uppdrag som ombud och offentligt biträde i ärenden gällande LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård) och LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård).

Sophie Sellin studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin juristexamen där. Under sina juridikstudier arbetade Sophie Sellin extra som juristassistent på Advokatfirman Torben Setterlund. Sophie Sellin har tidigare under flera år arbetat som domstolshandläggare på Södertörns tingsrätt. Sophie Sellin har sedan tidigare en paralegalexamen från Påhlmans Handelsinstitut.

Ring oss på 08-29 00 03 om du vill anlita Sophie Sellin.

E-post: sophie@torbensetterlund.se
Mobil: 070-295 12 56