Torben Setterlund Logo Svart

Sophie Sellin, biträdande jurist

Biträdande jurist Sophie Sellin åtar sig uppdrag som privat försvarare, som målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn. Hon åtar sig även uppdrag som ombud och offentligt biträde i ärenden gällande LVU (lagen om vård av unga), LVM (lagen om vård av missbrukare), LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård).

Sophie Sellin arbetar som biträdande jurist på Advokatfirman Torben Setterlund sedan februari 2021.

Sophie Sellin studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin juristexamen där i början av 2021. Under sina juridikstudier arbetade Sophie Sellin extra som juristassistent på Advokatfirman Torben Setterlund. Sophie Sellin har tidigare under flera år arbetat som domstolshandläggare på Södertörns tingsrätt. 

Ring oss på 08-29 00 03 om du vill anlita Sophie Sellin.

E-post: sophie@torbensetterlund.se
Mobil: 070-295 12 56