Torben Setterlund, advokat

Advokat Torben Setterlund är specialist på brottmål och arbetar enbart med brottmål.

Torben Setterlund har arbetat med brottmål som försvarare och målsägandebiträde i 18 år.

Torben Setterlund har under årens lopp fått förtroende att vara försvarsadvokat i över 1 000 brottmål.

Torben Setterlund har varit försvarsadvokat i alla typer av brottmål, gällande allt från mord, grova rån och grova narkotikabrott till rattfyllerier och ringa stölder.

Torben Setterlund är född 1968 i Stockholm (Vällingby)

Torben Setterlund studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin jur kand-examen 1997 samt fullgjorde härefter tingstjänstgöring vid Växjö tingsrätt 1997-1999. Därefter har han varit verksam på advokatbyrå sedan 1999.

Torben Setterlund är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2002.

Torben Setterlund driver sedan den 1 januari 2009 Advokatfirman Torben Setterlund AB. Innan dess var han verksam som advokat och delägare på en av Sveriges då största brottmålsbyråer.

Torben Setterlund åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, som privat försvarare och som målsägandebiträde.

Ring oss på 08-29 00 03 om du vill anlita Torben Setterlund. 

E-post: torben@torbensetterlund.se 
Mobil: 070-660 88 71

 

Anna Myrhed, advokat

Anna Myrhed, född 1975 i Stockholm, har studerat juridik och statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hon tog sin jur kand-examen 2009 och har därefter varit verksam på en affärsjuridisk advokatbyrå och fullgjort notarietjänstgöring vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Anna Myrhed har också en bakgrund som kommunikationskonsult och som förtroendevald på heltid i Sollentuna kommun där hon bor.

Anna Myrhed åtar sig uppdrag som:
- offentlig försvarare,
- privat försvarare,
- målsägandebiträde,
- särskild företrädare för barn,
- ombud i familjerättsliga tvister (bl.a. tvister angående 
  vårdnad, boende och umgänge beträffande barn),
- bodelningsförrättare,
- offentligt biträde i mål angående LVU, LVM och LPT, samt
- ombud och offentligt biträde i asyl- och migrationsärenden.


E-post: anna@torbensetterlund.se
Mobil: 070-334 12 86

 

Helena Setterlund, sekreterare

Helena Setterlund sköter advokatfirmans administration. Hon har arbetat på advokatfirman sedan den öppnade den 
1 januari 2009.

Helena Setterlund är född 1966 i Växjö. Hon är bosatt i Sollentuna.

E-post: helena@torbensetterlund.se