Torben Setterlund Logo Svart

 Anna Myrhed, advokat

Anna Myrhed, född 1975 i Stockholm, har studerat juridik och statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hon tog sin jur kand-examen 2009 och har därefter varit verksam på en affärsjuridisk advokatbyrå och fullgjort notarietjänstgöring vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Anna Myrhed har också en bakgrund som kommunikationskonsult och som förtroendevald på heltid i Sollentuna kommun där hon bor.

Anna Myrhed åtar sig uppdrag som:
- offentlig försvarare,
- privat försvarare,
- målsägandebiträde,
- särskild företrädare för barn,
- ombud i familjerättsliga tvister (bl.a. tvister angående 
  vårdnad, boende och umgänge beträffande barn),
- bodelningsförrättare,
- offentligt biträde i mål angående LVU, LVM och LPT, samt
- ombud och offentligt biträde i asyl- och migrationsärenden.

E-post: anna@torbensetterlund.se
Mobil: 070-334 12 86